Thực tập sinh của TADASHI ; Hiểu tiếng nhật, ý thức tốt, sức khoẻ tốt

Author: - 24/01/2019

Lao động việt nam khi xa quê hương , xa đất nước để đến nhật bản làm việc và học tập . vì muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình, vì muốn học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng làm việc của người nhật, phần lớn đều rất chịu khó, chăm chỉ làm việc và học tập. Ngoài ra, xí nghiệp tiếp nhận lao động việt nam còn nhận được nhiều ảnh hưởng tích cực từ lao động việt nam: như là có được những ý tưởng mới lạ chỉ tử quan điểm cách nhìn của người nước ngoài mới nghĩ ra được…
TADASHI luôn tuyển chọn những lao động có kỹ thuật tốt , khoẻ mạnh , chịu khó làm việc. Phái cử thực tập sinh có khả năng nói truyện được bằng tiếng nhật, do đó có thể có khả năng sẵn sàng tác chiến, khả năng ra làm việc ngay không mất công đào tạo.
TADASHI xin hứa, sẽ tuyệt đối tuân thủ chấp hành luật pháp của nhật bản và việt nam, quy định của công ty, xí nghiệp tiếp nhận.